Voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:

Leest u voor u uw bestelling plaatst, eerst deze Algemene Voorwaarden. Met het plaatsen van een bestelling gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel die met Denise haakt in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Denise haakt behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Digitale producten:

Na het aankopen en downloaden van het het patroon, gratis of betaald, heb je het recht om dit patroon zelf te gebruiken. Het is niet toegestaan om het patroon te delen met derden, te publiceren of te verkopen. Alle patronen van Denise haakt zijn auteursrechtelijk beschermd. De eindproducten die gehaakt worden met de haakpatronen van Denise haakt mogen wel verkocht worden, uitsluitend met vermelding van Denise haakt als ontwerper. Uitzonderingen op bovenstaande worden uitsluitend gemaakt met schriftelijk toestemming van Denise haakt.

Denise haakt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen of schade als gevolg van het gebruik van de gehaakte producten die voorkomen uit de haakpatronen van Denise haakt.

Bestellen:

Nadat u uw bestelling heeft gedaan, krijgt u een automatische bevestiging in uw mailbox. Wanneer meerdere producten tegelijk besteld zijn de berekende verzendkosten gebaseerd op het grootste en zwaarste artikel.  Het kan mogelijk zijn dat de bestelbevestiging van Denise haakt in uw mailbox wordt aangezien voor spam.

Betaling/Leveringsvoorwaarden:

Je bestelling wordt in behandeling genomen zodra het verschuldigde bedrag in zijn geheel is bijgeschreven op de bankrekening van Denise haakt. Betaling kan middels Paypal, Ideal of bankoverschrijving. Denise haakt maakt voor de afhandeling van de betalingen gebruik van de diensten van Mollie. Houdt er rekening mee dat een betaling vanaf een andere bank of land, soms langer onderweg is.

Na betaling wordt de aangekochte fysieke producten binnen twee werkdagen verzonden.  Haakpatronen worden na ontvangst van de betaling meteen als PDF-file verstuurd.  Mocht u binnen 2 werkdagen nog geen patronen hebben ontvangen, kijk dan eerst in u spambox. De mogelijkheid bestaat dat de aan u verzonden mail met patronen door uw mail wordt aangezien als spam. Met de gegevens in de mail heeft u zeven dagen de tijd om de bestelde haakpatronen te downloaden.

Annuleren door koper:

Indien u een hele bestelling annuleert en de betaling is al voldaan wordt het aankoopbedrag minus € 2,50 administratiekosten binnen 7 werkdagen teruggestort. Indien de bestelling fysieke producten betreft en deze is reeds verzonden, dan heeft de koper het recht om de artikelen in een ongeopende verpakking binnen 7 dagen retour te sturen. Het aankoopbedrag minus de verzendkosten worden dan na ontvangst van de retouren binnen 7 werkdagen teruggestort.

Annuleren door verkoper:

Indien blijkt dat Denise haakt een opdracht niet kan uitvoeren, om welke reden dan ook, dan behoudt Denise haakt het recht de opdracht te annuleren. Dit gebeurt na schriftelijke mededeling via de mail.

Haakwerk in opdracht

Bij haakopdrachten bespreekt Denise haakt eerst je wensen en komt vervolgens met een offerteprijs. Projecten in opdracht worden altijd vooraf betaald inclusief eventuele verzendkosten.

Haak probleem?

Mocht je ergens niet uitkomen met een patroon, dan zal Denise proberen je te helpen. Stuur een mail en vermeldt daar duidelijk in met welk patroon je bezig bent en waar je vastloopt. Denise zal je dan via email antwoord geven. Samen komen we er vast wel uit.

Privacy:

Eventuele gegevens die je invoert bij het kopen van producten worden door Denise haakt gebruikt voor het afhandelen van je aankoop. Daarnaast kun je een email ontvangen opvolgend op je aankoop, om je te informeren over nieuwe (gratis) haakpatronen. Jouw gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Intellectueel eigendom:

De klant erkent  uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Denise haakt.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooibare technische en of commerciële know-how, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Denise haakt.

Overig:

Alle producten en prijzen van Denise haakt zijn met de grootste zorg in de webshop geplaatst. Typefouten kunnen echter niet voorkomen worden. U dient tevens rekening te houden met een gering verschil in maatvoering en kleuren van de afbeeldingen. De foto’s zijn niet op ware grote afgebeeld. En kleuren worden per beeldscherm anders weergegeven.

Toepasselijk recht:

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.